БЛАГОУСТРІЙ, Депутати, ЕКОЛОГІЯ, Містобудування

Чому питання створення парку не вважають розвитком міста?

Згідно державних будівельних норм, територія міста за функціональним призначенням та характером використання поділяється на селищну, виробничу (в т. ч. зовнішнього транспорту) і ландшафтнорекреаційну.

То чому питання створення міського парку відпочинку в самому найкращому для цього місці, на місці лісового масиву в районі правого берегу річки Стугни, деякі не вважають, що це є розвиток міста Українка?

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92**

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Проектування міських і сільських поселень повинне ґрунтуватися на законах України, які мають основне значення для містобудування, і регіональних програмах щодо вирішення найважливіших соціальних, екологічних та економічних проблем.

1.3 Основою проектування, планування і забудови міських і сільських поселень повинна бути попередньо розроблювана концепція їх соціально-економічного розвитку, яка забезпечить реалізацію прав і свобод населення відповідно до Конституції України.

Концепція повинна розглядатися на альтернативній основі і до затвердження розглядатися й обговорюватися професіональними та громадськими організаціями, жителями населених пунктів.

2.ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКИХ І СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

Функціонально-планувальна структура міських поселень

2.1 Територія міста за функціональним призначенням і характером використання поділяється на сельбищну, виробничу, в т. ч. зовнішнього транспорту, і ландшафтнорекреаційну.

2.4 До ландшафтно-рекреаційної території входять озеленені й водні простори у межах забудови міста і його зеленої зони, а також інші елементи природного ландшафту. До її складу можуть входити парки, лісопарки, міські ліси, ландшафти, що охороняються…

5 ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНА ТЕРИТОРІЯ Озеленені території міста

5.1 У міських і сільських поселеннях слід передбачати, як правило, безперервну систему озеленених територій та інших відкритих просторів, які у поєднанні із заміськими повинні формувати комплексну зелену зону.

5.2 При функціональному зонуванні комплексної зеленої зони (території забудови, міста, зеленої зони) треба виділяти: озеленені території загального користування; озеленені території обмеженого користування і озеленені території спеціального призначення.

5.9 При розміщенні парків і садів слід максимально зберігати ділянки з існуючими насадженнями і водоймами.

 Олег Донской 

Leave a Reply