БЛАГОУСТРІЙ, ЕКОЛОГІЯ, Містобудування

Соціальне житло – потреба, чи нова тактика за забудову правого берега р.Стугна?

Ситуація навколо питання забудови лісового масиву біля правого берегу р. Стугна в останній час отримала новий аспект.

Якщо раніше питання стояло – забудова лісу комерційним житлом, в обмін на примарну обіцянку побудувати дитячий садок (будівництво якого було обіцяно у передвиборчий програмі команди мера ще в жовтні 2010 року).

То зараз з’явилась нова соціальна ініціатива будувати на цьому місці житловий кооператив для соціально не захищених верств населення, воїнів АТО, та переселенців з Донбасу.

На заперечення, що будь-яка там забудова не доцільна, з огляду на те що в нашому місті вже зараз не достатньо зелених зон загального користування на те населення що є в Українці, і цей ліс який находиться біля традиційної зони відпочинку є найкращим варіантом створення міського парку, лунає твердження, що за ліс лише маленька купка активістів і це не є думкою громади міста.

Не заперечуючи необхідність вирішення соціальних потреб в будівництві доступного житла потрібно звернути увагу на те, що протиставити екологічні права мешканців міста і соціальні права хто потребує поліпшення житлових умов – це хибна позиція.

Потрібно звернути увагу на те, що Конституцією України в ч.1 ст.3 зазначено що:

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Згідно ст. 16:

гарантується забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України.

І відповідно ст. 50:

кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Тобто, держава та відповідно органи влади згідно Основного Закону повинні гарантувати та забезпечити право жителів нашого міста на безпечне для життя і здоров’я довкілля, забезпечити екологічну безпеку та підтримання екологічної рівноваги на території Українки.

По питанням екологічної ситуації в м. Українка напевно нікому в місті не потрібно розповідати. Адже з 2007 року після початку проектування біля міста Великої кільцевої автомобільної дороги Києва, було надано досить інформаційного матеріалу та досліджень, які доводять, що наше місто знаходиться під понаднормативним негативним впливом забруднення атмосферного повітря.

І тут не тільки єдиний чинник, що поруч знаходиться Трипільська ТЕС – автотранспорт також є негативним чинником в забрудненні атмосферного повітря.

Відповідно, при плануванні та забудові території населених пунктів державними нормами передбачається ціла низка заходів, які повинні забезпечити нівелювання негативних впливів на здоров’я людини від зазначених вище чинників.

Згідно ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень п. 5.2 При функціональному зонуванні комплексної зеленої зони (території забудови, міста, зеленої зони) треба виділяти: озеленені території загального користування; озеленені території обмеженого користування і озеленені території спеціального призначення.

5.4 Площу озеленених територій загального користування (парків, садів, скверів, бульварів), розміщуваних на території забудови міських і сільських поселень, треба приймати відповідно до таблиці 5.1.

Таким чином згідно норм на кожного мешканця нашого міста повинно припадати не менше ніж 11 м2 зелених зон загального користування (це саме парків, садів, скверів, бульварів, а не зелених насаджень поруч з будинками).

Тоді щоб розрахувати загальну площу зелених зон загального користування потрібно знати скільки реально проживає в нашому місті мешканців?

А от тут є певні розбіжності в підрахунках скільки реально проживає в нашому місті жителів? Лунають цифри від 20 до 25 тисяч. В проекті змін до Генплану Українки закладена цифра, що станом на 2012 рік у нас проживає 24 тис жителів. А це потребує вже на даний час наявності в місті зелених зон загального користування площею в 26.4 га.

А де ж в нас знаходяться ці парки, та сквери, де вони конкретно розташовані на місцевості?

Яким чином вони офіційно оформлені та встановлені їх відповідні межі?

Що собою представляють зелені зони загального користування нашого міста і яким нормам вони повинні відповідати?

Згідно ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій (Благоустрій територій).

п. 4.1 Під час проектування благоустрою територій населених пунктів треба дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, конструктивних, технологічних вимог, спрямованих на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

5.2.2 За містобудівними та функціональними ознаками міські парки поділяються на дві основні групи: багатофункціональні і спеціалізовані (дитячі, спортивні, меморіальні, зоологічні, дендрологічні парки, ботанічні сади).

Під час розміщення різних типів парків потрібно враховувати як загальні принципи, необхідні для створення будь-якого парку, так і специфічні особливості.

До загальних принципів відносяться: – відповідність розмірів відведеної території потребам населеного пункту, що визначається згідно з ДБН 360; – можливість максимального використання існуючої рослинності, рельєфу, водоймищ;

5.2.3 Орієнтовний баланс території парків визначається залежно від їх функціонального типу за таблицею 1

Загальноміські парки повинні мати зелені насадження, які згідно норм займають не менше 65-80% їх території. Районні парки така ж сама норма.
Спеціалізовані парки – саме спортивні парки мають норму озеленення 15-30%, дитячі парки – 45-55%.

З цих норм випливає, що набережна нашого міста не відповідає нормам для визначення її в якості загальноміського парку, адже згідно дослідження науковців Національного ботанічного саду на території нашої набережної знаходиться лише 1,5% зелених насаджень від загальної її площі.

Очевидно по функціональному призначенню територія набережної більш підходить під облаштування спеціалізованого спортивного парку та дитячого парку з поступовим доведенням там площі озеленення до нормативів які вимагає ДБН.

Залишається лише єдина територія, яка зараз відповідає нормам по утворенню загальноміського парку – це лісовий масив та прибережна смуга на правому берегу р. Стугна, яка де-факто вже давно виконує цю функцію скільки існує наше місто.

Тільки коли буде підрахований баланс зелених зон загального користування, їх розташування на місцевості та їх межі, тільки тоді можливо буде визначитись, де можна розмістити нове житлове будівництво.

Ніхто останні 10 років (як активізувалась в місті забудова) цими питаннями комплексно не займався, а при відведенні зелених зон міста під забудову враховувалося як правило лише водоохоронна зона від ріки, та санітарна зона від залізниці.

Тому питання озеленення міста, створення належних умов для відпочинку та оздоровленню мешканців Українки є пріоритетним завданням місцевої влади, як це і вимагає Конституція України.

Автор: Олег Донской

Leave a Reply