МИСТЕЦТВО, Новини, Освіта

Риси, які ми сьогодні бачимо щодня у русні, ще 300 років тому описували спостережливі мадрівники

Тільки прочитайте, як описує Й. Ґ. Корба московитів у незвично рідкісній книжці під заголовком „Diarium itineris in -Moscoviairi Perillustris”, видана у Відні коло 1700 p.
Подаючи ріжні характеристичні практики московських судів, каже, що „серед москалів завжди і скрізь можна знайти фальшивих свідків, бо до тої міри здеморалізовані в них поняття, що штука обманювати рахується майже ознакою високого розуму”.

А далі: „У жовнірів Московії є у звичці жорстоко і зовсім самовільно, без поваги до осіб або обставин, бити затриманих пястуком, рушницею і палицями і, запхавши їх у найгірший кут, всякими способами катувати. Особливо поводяться вони так з багатими, котрим без стиду заявляють, що кінця їх биття не буде раніш, ніж ті виплатять певну суму грошей; б’ють кожного чи йде він під багнетами добровільно чи насильно”.

Військо і нарід московський все виконує не через свідомість, а лише зі страху перед царськими карами. „Не мають почуття гідности, неосвічені, мають вялий і тупий розум”.

В проханні до царя москвини підписуються зменшеними іменами, на­приклад, замість Яків — „Якушка”, конче додаючи при цьому „холоп” і „подлійшій и презреннішій раб”. Тут Корб подає слова іншого подорожника англійця Барклая, котрий писав:
Навіть у Турків нема такого пониження і такого огидного раболюбства перед скіпетром своїх Оттоманів… В них (московитів) нема ніякого стиду перед брехнею, ні­якого збентеження перед відкриттям обману. З цієї країни до такої міри викинене зерно дійсного добродійства, що самий злочин має славу добродійства”.

КЗ КОР “Київський обласний археологічний музей”

Leave a Reply