Новини, Освіта

Нові виклики та особливості організації Сертифікації – 2022

Сертифікація педагогічних працівників – один із провідних елементів системи професійного вдосконалення вчителів. У Київській області успішно пройшли сертифікацію 94 вчителі початкових класів. Про особливості організації та проведення сертифікації педагогічних працівників у 2022 році – у інтерв’ю з начальником управління Державної служби якості освіти у Київській області Лілією Кревською.

–З 1 серпня стартувала сертифікація 2022 року. Ліліє Богданівно, скільки вчителів початкових класів скористалися правом взяти участь у сертифікації?

– Цього року до сертифікації було допущено 1983 вчителі початкових класів з різних областей України. З них – 168 вчителів Київської області.

Команда управління Державної служби якості освіти у Київській області провела інформаційно-роз’яснювальну роботу серед керівників та педагогів 69 громад Київської області щодо основних засад сертифікації та її особливостей. Вчителі початкових класів закладів загальної середньої освіти Київщини повністю використали квоту нашої області (140 педагогів) та скористалися квотою в межах України (2500 вчителів). Дякуємо педагогам за активність та бажання професійно удосконалювати свої знання.

–Розкажіть, будь ласка, про етапи сертифікації.

–Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним, а саме із: незалежного тестування; самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності; вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. До кожного наступного етапу допускатимуться ті учасники, які успішно пройшли попередній.

10 вересня відбувся перший етап сертифікації педагогічних працівників 2022 року – незалежне тестування.

Відповідно до Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України від 05 квітня 2022 року №294 та структурованої згідно з трудовими функціями, визначеними Професійним стандартом, учасникам було запропоновано завдання на оцінювання їхніх знань щодо: управління освітнім процесом, предметних компетентностей, а також на визначення їх обізнаності в сучасних і традиційних методах та прийомах навчання, організації безпечного й комфортного освітнього середовища, партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Результати незалежного тестування та інформацію про допущення чи недопущення учасників сертифікації до наступного етапу буде розміщено в їхніх кабінетах не пізніше 28 вересня.

Учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали не менше ніж 60% від максимальної кількості тестових балів, вважаються такими, які пройшли незалежне тестування, і допускають до участі у наступному етапі сертифікації – самооцінюванні учасником сертифікації власної педагогічної майстерності.

–Які зміни очікують учасників на етапі самооцінювання власної педагогічної майстерності?

–Метою самооцінювання учасником сертифікації власної професійної діяльності є виявлення її сильних та слабких сторін, осмислення досягнутого і проєктування подальшого професійного розвитку.

Результати самооцінювання складаються із заповненої анкети. Цього року вона зазнала суттєвих змін, адже містить 60 тверджень на відміну від попереднього року (100 тверджень), які відповідають професійним стандартам «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». Тут не може бути правильних чи неправильних відповідей, адже учасник оцінює себе за одним із п’яти наданих варіантів.

Анкету треба буде заповнити протягом строку, що буде вказано в інформаційному повідомлення на офіційному вебсайті Державної служби якості освіти України у розділі «Сертифікація».

Форма анкети самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності та Методичні рекомендації щодо заповнення учасником сертифікації анкети самооцінювання власної педагогічної майстерності, затверджені наказом Державної служби якості освіти України від 01 серпня 2022 року №01-10/73. Документи доступні для ознайомлення на офіційному вебсайті Державної служби якості освіти України в розділі «Сертифікація».

–Які особливості проведення третього етапу сертифікації у 2022 році?

–Третій етап сертифікації – експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації відбуватиметься впродовж одного дня.

Спочатку учасники презентуватимуть свій практичний досвід роботи. Самопрезентація передбачає розкриття учасником сертифікації власного професійного образу, відображення досвіду та досягнень за останні 2 роки й готується заздалегідь у довільному форматі. Змістовими складовими самопрезентаціїє: «Я – вчитель (коротка інформація про учасника сертифікації)», «Освітнє середовище мого класу», «Я – учні – батьки», «Мої здобутки в професії».

Далі освітні експерти (що будуть залучені до вивчення практичного досвіду учасників сертифікації) спостерігатимуть за навчальними заняттями, які проводяться згідно з календарним планом роботи учасника сертифікації та відповідним навчальним планом.

З метою уточнення інформації, необхідної для об’єктивного оцінювання професійних компетентностей, проводитиметься інтерв’ю з учасником сертифікації, тривалість якого не перевищуватиме 60 хвилин.

Новим методом збирання інформації під час оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації буде спостереження за самоаналізом навчального заняття, що дасть можливість експертам з’ясувати розуміння вчителем сильних і слабких сторін власної професійної діяльності, встановлення причинно-наслідкових зв’язків для прогнозування подальшої роботи.

–Сьогодні цифровізація – одна з визначальних тенденцій розвитку суспільства, яка розширює спосіб співпраці людей. Яким чином цифрові технології впроваджуються у процес сертифікації вчителів?

– У період пілотного проєкту сертифікації педагогічних працівників третій етап здійснювався в режимі онлайн. Інформаційні та комунікаційні методи, цифрові технології стрімко розвиваються. Тому цього року усі етапи сертифікації відбуватимуться з використанням цифрових технологій. Результатом оцінювання другого етапу буде візуалізація анкети самооцінювання у вигляді діаграм для проєктування програми власного професійного розвитку.

Для вивчення та оцінювання практичного досвіду роботи педагогів також будуть застосовуватись цифрові технології, зокрема: збирання інформації відбуватиметься в онлайн-режимі, підписання експертами форми експертного висновку будуть здійснюватись шляхом накладання кваліфікованих електронних підписів.

– Ліліє Богданівно, щоб ви побажали учасникам Сертифікації – 2022?

–Бажаю учасникам сертифікації успішного проходження усіх трьох етапів сертифікації, отримання нових знань, набуття практичного досвіду та підвищення професійної майстерності. Перемоги нам, миру! Дякую Збройним силам України!

Спілкувалася Софія КВІТНЕВА

Leave a Reply